Wczytuję dane...

Konfiguracja zestawu Digital Signage – część 2. – Ubuntu

Konfiguracja zestawu Digital Signage – część 2. – Ubuntu

Po konfiguracji Rise Vision opisanej w części pierwszej można przejść do konfiguracji urządzenia , które ma wyświetlać prezentację. W przypadku zestawu z systemem Ubuntu, po uruchomieniu komputera zobaczysz następujący widok:

Zmiana hasła

Pierwszą czynnością, którą powinieneś wykonać jest zmiana hasła do systemu. Aby to zrobić należy kliknąć na ikonę ustawień po lewej stronie pulpitu  , a następnie wejść w „Konta użytkowników”. Klikając na pole z hasłem można je zmienić. Domyślne hasło to 'digitalsignage'. W podobny sposób można edytować nazwę użytkownika.

Połączenie z siecią

Do pobrania prezentacji będzie potrzebne połączenie z Internetem. Można je nawiązać podłączając komputer do sieci za pomocą kabla Ethernet lub za pośrednictwem WiFi. W celu ustanowienia bezprzewodowego połączenia z siecią kliknij na ikonę sieci w prawym górnym rogu ekranu , wybierz z listy sieć, z którą chcesz się połączyć i podaj hasło, jeśli jest to wymagane.

Konfiguracja programu Rise Player

Ostatnim krokiem jest przypisanie urządzenia do stworzonej wcześniej prezentacji. Po lewej stronie pulpitu znajdziesz ikonę aplikacji Rise Player ,  po kliknięciu na nią włączy się okno konfiguracji programu. Zostaniesz w nim poproszony o podanie Display ID, który chcesz przypisać do tego urządzenia.

Procedura uzyskania Display ID została opisana w części pierwszej. Po wpisaniu go, kliknij „Install”, aby sfinalizować konfigurację.  Po zakończeniu instalacji i wciśnięciu przycisku „Start Rise Player” rozpocznie się wyświetlanie prezentacji przypisanej do urządzenia. O ile przy wpisywaniu Display ID zostawiłeś pole „Add to Startup process” zaznaczone, Rise Player będzie automatycznie uruchamiał się po starcie systemu. W czasie pracy programu możesz przejść do pulpitu używając kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+Q.

Pozostałe części serii „Konfiguracja zestawu Digital Signage”:
Część 1. – Rise Vision
Część 3. – Raspbery Pi
Część 4. – Windows 10